مهلت ارسال مقالات 22تیر

مهلت واریز هزینه 24تیر

  ارسال مرسوله پستی 2 هفته بعد از برگزاری

 زمان همایش 26تیر

صفحه اصلی > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

نام و نام خانوادگي

موسسه

جناب آقای دکتر پوریا صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

جناب آقای دکتر حامد کرمی

مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی

جناب آقای دکترحمیدرضا ناصری

فناوري اطلاعات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد تهران جنوب

جناب آقای دکتر رضا فراشبندی

دانشگاه پیام نور شهرستان تنگستان

جناب آقای دکترسحاب تربتی

مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی

جناب آقای دکتر سید تاج الدین منصوری

دانشگاه پیام نور خرم آباد

جناب آقای دکتر صادق صیدبیگی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

جناب آقای دکتر فرهاد جوان

دانشگاه خوارزمی

جناب آقای دکتر کاوه کریمی

سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

جناب آقای دکتر محمدرضا پارسائی

دانشگاه صنعتی شیراز

جناب آقای دکتر مهدی مقتدی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سرکار خانم دکتر سمیه بهرام نژاد

دانشگاههاي غيرانتفاعي کرمان

سرکار خانم دکترفرزانه محمدپور

مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی

سرکار خانم دکترفرشته مرادی

دانشگاه پیام نور