مهلت ارسال مقالات 22تیر

مهلت واریز هزینه 24تیر

  ارسال مرسوله پستی 2 هفته بعد از برگزاری

 زمان همایش 26تیر

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

اعضای هیات علمی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمود مرتضوی هشترودی

(استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم- دبیر علمی انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- رییس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر  سید جواد حسینی مشهدی

(استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم- عضو انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر جلال عراقی

(استاد حوزه و دانشگاه - عضو انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت)

جناب آقای دکتر کمال اکبری

(استاد حوزه و دانشگاه هیات علمی دانشگاه صدا و سیما - عضو انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

حضرت آیت الله سید محمد واعظ موسوی

(استاد درس خارج حوزه علمیه قم عضو مجلس خبرگان رهبری-  رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- عضو هیات امناء مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی )

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم

(استاد حوزه و دانشگاه رئیس نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور استان کردستان عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی پژوهشگاه المصطفی دبیر علمی انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر خلیل امیری زاده

(عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محسن اکبری پایبندی

(استاد حوزه و دانشگاه-عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه- هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران- رئیس مرکز تحقیقات قرآنی بیت النور)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید طاها مرتضوی

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

سرکار خانم ریحانه ده باشی

(عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر جعفر ابراهیم زاده شرمه

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

سرکار خانم مرضیه حقیقی

(عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید علی مرتضوی

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمد افتخاری

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

سرکار خانم دکتر نسرین قلانی عضو هیات علمی افتخاری مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سرکار خانم مریم خزائی عضو هیات علمی افتخاری مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سرکار خانم زهرا مرادی عضو هیات علمی افتخاری مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید یونس مرتضوی

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای علی تبریزی

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

سرکار خانم کلثوم احمدی

(عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد حسین میرحسینی نیری

(استاد حوزه و دانشگاه عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)